fbpx

Golffami thi công phòng golf 3d Bắc Ninh

THÔNG TIN DỰ ÁN PHÒNG GOLF 3D TẠI BẮC NINH

  • Chủ đầu tư: Anh Công
  • Hạng mục lắp đặt phòng golf 3D: ốp da cao cấp, máy chiếu, màn chiếu, máy tính, sensor,
  • Diện tích phòng: 30m2
  • Địa chỉ: Chung cư Hoa Long, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh
  • Đơn vị thiết kế thi công: Golffami
  • Thời gian thi công: 7 ngày

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN DỰ ÁN PHÒNG GOLF 3D TẠI BẮC NINH

Thi công phòng golf 3d Bắc Ninh

Thi công phòng golf 3d Bắc Ninh

Thi công phòng golf 3d Bắc Ninh

Thi công phòng golf 3d Bắc Ninh

Thi công phòng golf 3d Bắc Ninh

Thi công phòng golf 3d Bắc Ninh

Thi công phòng golf 3d Bắc Ninh

Thi công phòng golf 3d Bắc Ninh

Bàn giao phòng golf 3d Bắc Ninh

Bàn giao phòng golf 3d Bắc Ninh

Bàn giao phòng golf 3d Bắc Ninh

Bàn giao phòng golf 3d Bắc Ninh

Bàn giao phòng golf 3d Bắc Ninh

Bàn giao phòng golf 3d Bắc Ninh