fbpx

Golffami thi công phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Thông tin dự án phòng golf 3d tại Trần Duy Hưng

  • Chủ đầu tư: Tất Golf
  • Hạng mục lắp đặt phòng golf 3D: ốp da cao cấp, máy chiếu, màn chiếu, máy tính, sensor,
  • Diện tích phòng: 30m2
  • Địa chỉ: Tầng 2 số 105 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Đơn vị thiết kế thi công: Golffami
  • Thời gian thi công: 7 ngày

Một số hình ảnh hoàn thiện dự án phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Bàn giao phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Bàn giao phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Phòng golf 3d Trần Duy Hưng

Xem thêm một số dự án:

>>>Lắp đặt phòng golf 3D tại Đà Nẵng

>>>Thi công phòng golf 3D tại Vũ Tông Phan Hà Nội