fbpx

Hoàn Thiện Và Bàn Giao Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Hạng mục thi công: Phòng golf 3D

Số lượng: 1 Phòng

Địa chỉ: Khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Đơn vị thi công: Golffami

Thời gian hoàn thiện: 7 ngày

Golffami hoàn thiện phòng golf 3d tại biệt thự khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây bàn giao cho khách đem đến cho khách những trải nghiệm tốt nhất. Golffami luôn cố gắng không ngừng tạo nên một phòng với phong cách riêng.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh sau khi lắp đặt hoàn thiện phòng golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ.

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây

Phòng Golf 3D khu đô thị STARLAKE Tây Hồ Tây