fbpx

Lắp đặt phòng golf 3D tại Vũ Ngọc Phan Hà Nội

Thông tin dự án phòng golf 3D tại Vũ Ngọc Phan Hà Nội

  • Chủ đầu tư: Phạm Quốc Cường
  • Hạng mục thi công phòng golf 3D: màn chiếu, máy chiếu
  • Diện tích phòng: 4m x 3m x 2,5m (rộng x cao x sâu)
  • Địa chỉ: Vũ Ngọc Phan Hà Nội
  • Đơn vị thiết kế thi công: Golffami
  • Thời gian thi công: 2 ngày

 Hình ảnh dự án thi công phòng golf 3D tại Vũ Ngọc Phan Hà Nội

Lắp đặt phòng golf 3D tại Vũ Ngọc PhanPhòng golf 3D tại Vũ Ngọc PhanPhòng golf 3D Vũ Ngọc Phan Hà Nội