fbpx

Thi công phòng golf 3D tại Vũ Tông Phan Hà Nội

Thông tin dự án phòng golf 3D tại Vũ Tông Phan Hà Nội

  • Chủ đầu tư: Mr. Việt Anh
  • Hạng mục thi công phòng golf 3D: máy chiếu, màn chiếu, ốp da, sensor, thảm…
  • Diện tích phòng: 4m x 3m x 3mm (rộng x cao x sâu)
  • Địa chỉ: Vũ Tông Phan Hà Nội
  • Đơn vị thiết kế thi công: Golffami
  • Thời gian thi công: 10 ngày

 Hình ảnh dự án thi công phòng golf 3D tại Vũ Tông Phan Hà Nội

Thi công phòng golf 3d Vũ Tông Phan

Thi công phòng golf 3d Vũ Tông Phan

Thi công phòng golf 3d Vũ Tông Phan

Thi công phòng golf 3d Vũ Tông Phan

Hoàn thiện phòng golf 3d Vũ Tông Phan

Hoàn thiện phòng golf 3d Vũ Tông Phan

Hoàn thiện phòng golf 3d Vũ Tông Phan

Hoàn thiện phòng golf 3d Vũ Tông Phan

Một số dự án phòng golf 3d:

>>>Lắp đặt phòng golf 3D tại Vũ Ngọc Phan Hà Nội

>>>Lắp đặt phòng golf 3D tại Đà Nẵng