bong-di-chuyen-thi-phai-lam-sao-tim-hieu-luat-choi-golf

Bóng di chuyển thì phải làm sao – Tìm hiểu luật chơi golf

Tìm hiểu luật chơi golf: Bóng di chuyển thì phải làm sao?

Người chơi golf hiện nay cần xác định việc bóng di chuyển và nguyên nhân dẫn đến điều đó…

9.2 Xác định được nếu bóng đã di chuyển và là một trong những nguyên nhân làm bóng di chuyển

A. Xác định được nếu bóng đã di chuyển

Bóng nằm yên về vị trí của người chơi và cũng chỉ được xem như là đã di chuyển nếu biết hoặc gần như chắc chắn là nó đã di chuyển.

Nếu bóng của người chơi có thể đã di chuyển nhưng không biết hoặc gần như chắc chắn, bóng cũng có thể cần được xem như chưa di chuyển và cũng cần phải được đánh từ nơi nó nằm.

B. Xác định được nguyên nhân làm bóng di chuyển

Khi bóng nằm yên của người chơi đã di chuyển:

. Phải xác định được một số nguyên nhân làm nó di chuyển.

. Điều này nó cũng có thể còn sẽ quyết định việc người chơi có phải đặt lại bóng hoặc sẽ đánh bóng từ nơi nó nằm và nó có phạt không.

Bóng di chuyển thì phải làm sao - Tìm hiểu luật chơi golf
Bóng di chuyển thì phải làm sao – Tìm hiểu luật chơi golf

(1) Bốn nguyên nhân được chấp nhận. Luật cũng chỉ công nhận bốn nguyên nhân làm cho bóng nằm yên và di chuyển trước khi người chơi thực hiện các cú đánh:

. Một số các yếu tố tự nhiên, như là gió hoặc nước (Luật 9.3),

. Người chơi, bao gồm caddie của người chơi (Luật 9.4),

. Đối thủ trong đấu đối kháng, nó có thể bao gồm caddie của đối thủ (Luật 9.5), hoặc

. Một tác động bên ngoài, nó cũng có thể còn bao gồm bất kỳ người chơi nào khác trong đấu gậy (Luật 9.6).

(2) Tiêu chuẩn “biết hoặc gần như chắc chắn” trong việc bạn có thể còn xác định một số nguyên nhân làm bóng di chuyển.

. Người chơi, hoặc các đối thủ hoặc có một số tác động bên ngoài cũng có thể sẽ chỉ được xem như đã làm bóng di chuyển nếu biết hoặc bạn cũng gần như chắc chắn đó là một trong những nguyên nhân.

. Nếu không biết hoặc gần như chắc chắn là ít nhất một trong những điều này là các nguyên nhân, bóng sẽ được xem như đã bị di chuyển bởi một số các yếu tố tự nhiên.

Khi áp dụng những tiêu chuẩn này, tất cả các thông tin hợp lý có sẵn cũng cần phải được xem xét, nghĩa là tất cả thông tin mà người chơi biết hoặc có thể có cùng với nỗ lực hợp lý và nó cũng có thể sẽ không làm trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý.

9.3 Bóng bị di chuyển bởi các yếu tố tự nhiên

Nếu các yếu tố tự nhiên (như là gió hoặc nước) làm bóng nằm yên của người chơi di chuyển:

. Không bị phạt, và

. Phải đánh bóng từ vị trí mới của nó.

Ngoại lệ – Bóng hiện có ở trên khu vực gạt bóng phải được đặt lại nếu nó di chuyển sau khi và khi nó đã được nhấc và đặt lại (Luật 13.1d): Nếu bóng của người chơi trên khu vực gạt bóng di chuyển sau khi người chơi đã nhấc và đặt lại bóng ở vị trí mà nó đã di chuyển từ đó:

. Bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu (nếu không biết thì phải ước lượng) (Luật 14.2).

. Điều này đúng cho dù nguyên nhân làm bóng di chuyển là gì (kể cả yếu tố tự nhiên).

Hình phạt khi đánh bóng được thay thế không đúng hoặc đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 9.3: Hình phạt chung theo Luật 6.3b hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *