1

Golffami chung tay chống lại dịch Covid-19

Đứng trước tình hình khó khăn của người Việt do Covid-19 gây ra, hàng loạt các công ty phá sản, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh đóng cửa. Đi kèm với đó là người dân thất nghiệp, không được ra được khi không có việc cần thiết. Cùng chung tay với nhà nước để chống lại dịch Covid-19, Golffami đã tổ chức chương trình đóng góp 1 phần quà nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *