tinh-bac-giang-quy-hoach-13-du-an-san-golf

Tỉnh Bắc Giang quy hoạch 13 dự án sân golf

Bắc Giang được biết sẽ quy hoạch 12 khu chức năng tổng hợp sân golf và nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, trong đó có 3 sân golf hiện đang triển khai thực hiện và 10 sân golf quy hoạch mới.

Tại quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, có tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Giang sẽ quy hoạch ba khu du lịch trọng điểm,trong đó hướng tới mục tiêu nhằm phát triển và có thể sẽ trở thành khu du lịch quốc gia.

Bắc Giang quy hoạch 13 dự án sân golf

Các địa điểm bao gồm: Khu du lịch Tây Yên Tử; Khu du lịch sinh thái, miệt vườn, các khu nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi, khu giải trí Lục Ngạn với trung tâm hồ Khuôn Thần; Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi, giải trí núi Nham Biền.

Tỉnh Bắc Giang quy hoạch 13 dự án sân golf
Tỉnh Bắc Giang quy hoạch 13 dự án sân golf

Bên cạnh đó, hiện cũng đang quy hoạch 4 khu phát triển trở thành khu du lịch cấp tỉnh gồm: Khu du lịch văn hóa, vui chơi giải trí Đồng Cao, huyện Sơn Động; Khu du lịch sinh thái, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu du lịch văn hóa Bản Ven – Xuân Lung – Thác Ngà, huyện Yên Thế; Khu du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái nghỉ dưỡng Tiên Sơn – Vân Hà, huyện Việt Yên; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí Hương Sơn, huyện Lạng Giang.

Đáng chú ý là Bắc Giang cũng sẽ quy hoạch 12 khu chức năng tổng hợp sân golf và nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, trong đó hiện đang có ba khu đang thực hiện, 9 khu quy hoạch mới.

Trong 12 khu chức năng có 13 sân golf, gồm ba sân golf đang triển khai thực hiện và 10 sân golf quy hoạch mới.

Trong 12 khu chức năng năng tổng hợp sân golf và nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí ở Bắc Giang, cũng sẽ có 13 sân golf, gồm ba sân golf đang triển khai thực hiện và 10 sân golf trong quy hoạch mới.

Các khu quy hoạch mới sẽ có sân golf:

* Khu sân golf và nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Khuôn Thần (huyện Lục Ngạn);

* Khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thể thao Nham Biền (2 sân golf, TP Bắc Giang, huyện Yên Dũng);

* Khu sân golf và nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Hố Cao (huyện Lạng Giang);

* Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng suối Nứa (huyện Lục Nam).

* Khu sân golf Yên Thế tại hồ Cầu Rễ (huyện Yên Thế);

* Khu sân golf và khu nghỉ dưỡng Tân Yên tại Núi Dành (huyện Tân Yên);

* Khu sân golf Yên Hà (huyện Yên Dũng, Việt Yên);

* Khu sân golf cùng nghỉ dưỡng Lục Nam (huyện Lục Nam);

* Khu sân golf Tây Yên Tử (huyện Sơn Động)

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *