handicap-callaway

Công thức tính điểm handicap Callaway dành cho golfer

Hệ thống tính điểm handicap hay còn gọi là “Điểm Chấp” Callaway là hệ thống dùng để tính điểm Handicap cho một vòng chơi golf 18 lỗ.

Handicap của một người chơi golf được tính bằng các cách lấy các số thích hợp của những số điểm cao nhất ở các lỗ golf và có được số điểm đó sẽ lấy được từ điểm tổng 18 lỗ golf mà người chơi thực hiện và sẽ điều chỉnh các Handicap lên hay xuống theo yêu cầu.

Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về công thức tính điểm handicap Callaway.

HDCP callaway = Điểm các lỗ tệ nhất + Điểm điều chỉnh
ĐIỂM TỔNG  Handicap Callaway HDCP
70    71    7273    74    75

76    77    78    79    80

81    82    83    84    85

86    87    88    89    90

91    92    93    94    95

96    97    98    99   100

101   102   103 104  105

106   107  108  109  110

111   112  113  114  115

116   117  118  119  120

121   122  123  124  125

126   127  128  129  130

Điểm điều chỉnh½    lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

1     lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

1 ½ lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

2     lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

2 ½ lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

3     lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

3 ½ lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

4     lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

4 ½ lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

5     lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

5 ½ lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

6     lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH -2     -1      0    +1    +2

Ghi chú cách tính điểm handicap Callaway:

1. HDCP tối đa là 51.

2. Không có lỗ nào được tính gấp đôi điểm chuẩn của lỗ đó.

3. 1/2 điểm cũng được tính tròn 1 điểm.

4. Lỗ số 17 và số 18 sẽ không tính.

5. Trong trường hợp hòa, HDCP thấp cũng sẽ có nhiều lợi thế.

Xem thêm: Gậy rescue là gì? Bí quyết cách đánh gậy rescue

Ví dụ: Nếu người chơi cũng sẽ có ĐIỂM TỔNG của 18 lỗ là 107, và khi tính HDCP, bạn cũng sẽ phải trừ tổng điểm của 4 lỗ có số điểm cao nhất được ghi trên bảng điểm và cũng chỉ tính từ lỗ số 1 đến lỗ 16.

Nếu 16 lỗ đầu tiên, người chơi cũng chỉ có một lỗ 9 điểm, hai lỗ 8 điểm và một lỗ 7 điểm, thì điểm trừ của người đó cũng sẽ là 32. Và dựa vào bảng điều chỉnh ở trên, ta cũng sẽ thấy được những ĐIỂM TỔNG là 107 thì cũng sẽ có được điểm điều chỉnh sẽ là ( -1 ) như vậy với điểm lấy để trừ là 32 ( 4 lỗ có điểm cao nhất) thì ta cũng tính được HDCP của người đó là 31 và có được điểm NET của người đó là 76.

Trên đây là các tính điểm handicap Callaway được tổng hợp bởi Nguyễn Văn Thống Phó Giám Đốc Golf Vietnam Golf & Country Club. Nếu bạn có thắc mắc về cách tính này bạn có thể tìm hiểu thêm tại web: https://golf3d.vn/

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *