handicap-golf-la-gi-tot

Handicap golf là gì? Cùng tìm hiểu cách tính Handicap chuẩn xác nhất

Handicap golf hay thường được gọi là điểm chấp hay điểm kép. Nó chính là con số thể hiện khả năng của một golfer được tính toán dựa theo số gậy đánh bóng mà golfer đó cần sử dụng trong một trận đấu golf tiêu chẩn. Chỉ số này càng thấp thì golfer càng có trình độ cao.

Cách tính Handicap golf cụ thể như thế nào?

Rất nhiều golfer đang lăn tăn không biết cách tính điểm handicap như nào. Chúng tôi sẽ đưa ra vài cách tính chi tiết và cụ thể chỉ số này qua các bước sau:

Handicap golf là gì
Handicap golf là gì

Bước 1: Tính toán sự chênh lệch về handicap.

Cùng với việc sử dụng các điểm tổng hợp đã được chỉnh sửa của bạn, cùng đánh giá và xếp hạng dốc. Ở bước này, chúng ta cũng cần tính toán dựa theo sự chênh lệch về handicap cho mỗi vòng nhập theo công thức sau:

(Điểm chỉnh sửa – chỉ số độ khó của sân ) x 113 / Độ dốc

Ví dụ: Nếu bạn có điểm số là 85, độ khó 72.2, độ dốc 131 thì có thể tính theo công thức:

(85 – 72,2) x 113/131 = 11,04

Tổng của các tính toán trên được gọi là “sự thay đổi về handicap” của bạn. Những chênh lệch này cũng sẽ tính theo từng vòng nhập (tối thiểu là năm, tối đa là 20).

(Chú ý: Số 113 được coi là chỉ số để biểu thị độ dốc của một sân golf có độ khó trung bình)

Bước 2: Cần xác định cần có bao nhiêu chênh lệch để sử dụng

Không phải mọi chênh lệch từ bước 1 cũng sẽ được dùng trong bước tiếp theo.

Handicap golf là gì
Handicap golf là gì

Nếu trong trường hợp chỉ có 5 vòng được nhập, thì chỉ có mức thấp nhất trong 5 chênh lệch của bạn sẽ được dùng trong bước kế tiếp. Nếu 20 vòng được nhập cũng chỉ có 5 chênh lệch thấp nhất được sử dụng. Cùng sử dụng biểu đồ này để xác định những sự khác biệt để sử dụng trong tính toán Handicap golf của bạn. >>>https://golf3d.vn/

Số chênh lệch được sử dụng trong cách tính handicap golf:

Số chênh lệch handicap golf được sử dụng dựa theo tính toán số vòng trước mà bạn đã báo cáo:

Bước 3: Tính trung bình handicap golf

Tính trung bình của sự chênh lệch được dùng theo cách thêm chúng với nhau và còn chia cho số được sử dụng:

Ví dụ: Nếu 5 chênh lệch được sử dụng thì ta thêm chúng và chia cho 5.

Bước 4: Chỉ số handicap golf

Bước này cũng sẽ được lấy số theo bước 3 và nhân kết quả bằng 96% (0,96). Giữ nguyên chỉ số và đó chính là chỉ số handicap golf hoặc để kết hợp các bước 3 và 4 theo một công thức đơn lẻ:

(Tổng số chênh lệch / số chênh lệch) x 0,96

Bài viết liên quan:

>>>Kỹ thuật swing trong golf dành cho các golfer

>>>Cách tính điểm khi đánh golf 3D 18 hố

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *